Annonce:
Annonce:

Pressemeddelelse fra Danmarks Frie AutoCampere DFAC.dk

img_2094

Parkeringsbegrænsninger for autocampere fjernes fra de ‘hemmelige’ lokale bekendtgørelser

Færdselsloven blev ændret i februar i 2014, for at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Man ville fjerne de lokale parkeringsbegrænsninger, som kun fremgik et eller andet sted på et kommunalt papir/internetside. Den forbedring af loven skulle efter Justitsministeriets tolkning dog ikke gælde for autocampere – men det gør den.

Dette har Danmarks Frie AutoCampere netop fået medhold i. De påtalte fejlen overfor Justitsministeriet og klagede i december 2015 til Folketingets Ombudsmand, som overdrog sagen til Transport- og Bygningsministeriet.

Danmarks Frie AutoCampere – www.DFAC.dk – er en forening af danske autocamper-ejere, som arbejder for at gøre Danmark til et bedre sted for autocamperturister. For medlemmernes egen skyld, for udenlandske ligesindede og ikke mindst for de danske turisterhvervs skyld. Danmark har ikke et godt ry blandt udenlandske autocamperturister – og anbefalingen har hidtil været: “Kør hurtigst muligt igennem – du risikerer at få en bøde, som du ikke forstår”. Heller ikke danske bilister havde normalt kendskab til disse regler – i al fald ikke udenfor egen kommune.

Før lovændringen i 2014 eksisterede en skov af lokale, kommunale regler og forbud mod parkering. Regler der i praksis gjorde, at ingen bilist vidste, hvad der gjaldt lige på det sted, han/hun aktuelt opholdt sig. En arbejdsgruppe under Justitsministeriet søgte derfor at sikre “bedre forbrugerbeskyttelse på P-området”, og det udmundede i en ændring af færdselsloven den 26. februar 2014. Herefter blev alle lokale parkeringsbekendtgørelser ophævet.

Kommunerne kan stadig godt udstede nye, lokale bekendtgørelser, men de må kun indeholde lempelser af de landsdækkende regler – for eksempel tillade parkering med to hjul på brede fortove. Stramninger i forhold til de landsdækkende regler kan for personbiler under 3.500 kg ikke indføres blot ved en bekendtgørelse, men kræver i stedet en skiltning på stedet. For tunge køretøjer over 3.500 kg, kan kommunen stadig stramme de landsdækkende regler ved en lokal parkeringsbekendtgørelse.

Disse nye, lokale bekendtgørelser skal stå “tydeligt” på kommunens hjemmeside, og skal vises på Vejdirektoratets side også, men mange af kommunerne har glemt at sende dem ind, og Internetsiden med bekendtgørelserne har holdt flyttedag foreløbig 3 gange på ca. 2 år.

Efter Justitsministeriets tolkning, skulle denne nye forbrugerbeskyttelse for bilister med personbiler ikke gælde autocampere, der jo er personbiler indrettet til beboelse. Uanset arbejdsgruppens intentioner, tolkede Justitsministeriet loven som, at parkering af autocampere i visse tidsrum eller parkering “med henblik på overnatning” kunne forbydes med lokale bekendtgørelser. Ejede man en autocamper, kunne man i mange byer ikke parkere denne om natten på den offentlige parkeringsplads i bymæssig bebyggelse, hvor små varevogne og andre personbiler var velkomne.

For at undgå en uforståelig bøde, skulle man som autocamperturist altså stadig vide, at disse lokale bekendtgørelser eksisterer, man skulle vide i hvilken kommune man aktuelt var i, dernæst skulle man finde bekendtgørelserne på Internettet, læse dem på dansk og forstå dem. Hvordan skulle en udenlandsk autocamperturist nogen sinde kunne være sikker på at parkere lovligt i Danmark? Hvor mange bruger Internet på ferie i udlandet?

Med Transport og Bygningsministeriets afgørelse på DFAC’s klage, er et meget vigtigt skridt nået. Danmark et blevet et langt nemmere land at køre autocamper i og retssikkerheden er markant forbedret.

Men DFAC fortsætter arbejdet, for en større opgave er det at få ryddet op i mange kommuners selvopfundne skilte som vedrører autocampere, så det som minimum er muligt at forstå hensigten med skiltet. Hvis skiltene kunne bringes til at følge reglerne for udformning, vil det være endnu bedre. Ingen af delene er i dag en selvfølge.

For mere information, kontakt:

Danmarks Frie AutoCampere

www.dfac.dk